Select Page

 Pracownik socjalny 2016 uprawnienia

REKRUTACJA DO KOLEGIUM – ROK 2017/2018

Przyjmowanie dokumentówul. Mostowa 6

 

Nabór

Początek rekrutacji

Zakończenie rekrutacji

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej

Ogłoszenie wyników

Informacje dodatkowe

I

trwa

w przypadku wolnych miejsc może zostać uruchomiony II nabór

II

w przypadku wolnych miejsc może zostać uruchomiony III nabór

III

 

LUBISZ PRACĘ Z LUDŹMI?
JESTEŚ KOMUNIKATYWNY I SKUTECZNY W DZIAŁANIU?
CHCESZ ZMIENIĆ RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNĄ?
WYBIERZ ZAWÓD PRACOWNIKA SOCJALNEGO
PUBLICZNE
KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W POZNANIU
OGŁASZA NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
SYSTEM DZIENNY lub ZAOCZNY – NAUKA BEZPŁATNA (również bez opłaty rekrutacyjnej)
KOLEGIUM KSZTAŁCI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
Opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje 
  • Nauka w Kolegium trwa trzy lata
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i praktyk
  • Absolwent zdobywa dyplom pracownika socjalnego uprawniający do wykonywania zawodu (zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.))
  • Zajęcia wydziału zaocznego piątki (od 15:20), soboty i niedziele (od 8:15 do późnych godzin popołudniowych)
Wymagane dokumenty:
1. podanie (druk można podbrać ze strony lub otrzymać w sekretariacie Kolegium)
2. świadectwo dojrzałości w oryginale (lub odpis, lub potwierdzona notarialnie kserokopia)
3. kserokopia świadectwa dojrzałości
4. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawierające końcową klasyfikację ocen (nowa matura)
5. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej zawierającego końcową klasyfikację ocen
6. życiorys na druku udostępnionym przez Kolegium
7. 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
8. kserokopia dowodu tożsamości (obie strony dowodu na jednej stronie)
9. zaadresowana koperta zwrotna (wystarczy mała koperta, bez znaczka; w tej kopercie będą do Państwa odsyłane decyzje o przyjęciu do Kolegium).
DRUKI
Życiorys: CV KPSS
Oświadczenie: OŚWIADCZENIE KPSS
Dokumenty przyjmujemy w siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu
ul. Mostowa 6 (Poniedziałek – Piątek) w godzinach 8.30 – 14.30
Do osób przyjętych w I lub II naborze zostały przesłane decyzje o przyjęciu. Osoby przyjęte w III naborze zostaną poinformowane o przyjęciu mailem oraz otrzymają decyzję o przyjęciu.
INFORMACJE DODATKOWE:
– Kolegium mieści się w Poznaniu przy ulicy Mostowej 6 [wcześniej ul. Borówki 10]
– w budynku znajduje się winda osobowa

Jak wygląda nauka w zawodzie pracownik socjalny?

Dowiesz się z poniższego artykułu:

  INFORMACJI UDZIELA SEKRETARZ KOLEGIUM I SEKRETARIAT
  tel. 61 8529920,  e-mail: sekretariat@ wsck.pl 
  http://wsck.pl/kolegium
Autor: Magdalena Wojtas Wprowadzający: Luiza Więckowska
Data utworzenia: 16 września 2016 Data aktualizacji: 27 września 2019
Liczba odwiedzin: 71
Skip to content