Select Page

Forma prawna

Centrum powstało z dniem 1 stycznia 2013 r. Uchwałą Nr XXVI/467/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu pn. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

Od dnia 1 września 2015 roku siedziba Centrum mieści się przy ul. Mostowej 6 w Poznaniu.
Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
Organem Prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Centrum.

Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. PCK
  • Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Poznaniu
Autor: Magdalena Wojtas Wprowadzający: Magdalena Wojtas
Data utworzenia: 10 sierpnia 2019 Data aktualizacji: 12 stycznia 2023
Liczba odwiedzin: 576
Skip to content