Select Page

Kształcenie w Centrum

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

 • Zajęcia w systemie dziennym i zaocznym (w piątki, soboty i niedziele).
 • Organizację roku szkolnego określa Dyrektor Kolegium.
 • Nauka w kolegium trwa 3 lata.
 • Słuchaczem kolegium jest osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rok szkolny w kolegium trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych, sesję egzaminacyjną zimową i letnią, przerwy świąteczne oraz ferie zimowe i letnie.
 • Nauka w kolegium odbywa się zgodnie z regulaminem kształcenia uchwalonym przez Radę Programową.

Medyczne Studium Zawodowe im. PCK

 • Zajęcia prowadzone są w formie dziennej, zaocznej i stacjonarnej.
 • Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych.
 • Słuchaczem Studium jest osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

W CKU prowadzone są pozaszkolne formy kształcenia:

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy – według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej lub więcej kwalifikacji,
 • kurs umiejętności zawodowych – według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lubw grupie zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów,
 • kurs kompetencji ogólnych – według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • kursy, inne niż wymienione w § 3 pkt 1 – 3, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Autor: Magdalena Wojtas Wprowadzający: Magdalena Wojtas
Data utworzenia: 10 sierpnia 2019 Data aktualizacji: 12 stycznia 2023
Liczba odwiedzin: 621
Skip to content