Select Page

Sposób Załatwiania spraw

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz zasady organizacji prac kancelaryjnych reguluje obowiązująca w Centrum instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Zgodnie z instrukcją wszystkie przesyłki przyjmuje i otwiera (za wyjątkiem spraw poufnych) referent administracyjny zatrudniony w sekretariacie Centrum. Korespondencja przekazywana jest Dyrektorowi Centrum, który decyduje, które sprawy załatwia sam lub przydziela do załatwienia właściwym pracownikom.
Wykaz akt stanowi jednolitą klasyfikację akt powstających w toku działania placówki.
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40- 15.20

Godziny otwarcia biblioteki znajdują się na stronie wsck.pl/biblioteka

Autor: Magdalena Wojtas Wprowadzający: Magdalena Wojtas
Data utworzenia: 10 sierpnia 2019 Data aktualizacji: 12 stycznia 2023
Liczba odwiedzin: 460
Skip to content