Select Page

Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 – III etap

ogłoszenie o zamówieniu_internet

SIWZ_internet

załącznik nr 1_formularz ofertowy-1

załącznik nr 2_opz_przedmiar robót-etap III

załącznik nr 2_opz_zestawienie mebli

załącznik nr 3_wzór umowy_internet

załącznik nr 4_oświadczenie

załącznik nr 5_wykaz robót

załącznik nr 6 do wzoru umowy_Karta Gwarancyjna Obiektu

załącznik nr 6_wykaz osób

załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej._msz

załącznik nr 8_wzór_zobowiązania

załącznik nr 9_protokoł dokonania wizji lokalnej

Zał.-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-wykonawcza-część-1-1

Zał.-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-wykonawcza-część-2-1

Zał.-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-wykonawcza-część-3-1

Zał.-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-wykonawcza-część-4-1

Zał.-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-wykonawcza-część-5-1

Zał.-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-wykonawcza-część-6-1

Zał.-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-wykonawcza-część-7-1

Informacja z otwarcia ofert: informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Skip to content